Miten voit?

Uuvuttaako tai väsyttääkö? Ovatko voimavarasi kadoksissa?

Haluatko elää omannäköistäsi ja kukoistavaa elämää, löytää sisäisen merkityksen ja mennä sitä kohti?

Onko mielenrauha ja tasapaino keskeisellä sijalla elämässäsi vai etsitkö niitä vielä?

Onko sinulla jokin ongelma elämässäsi, johon et löydä vastausta?

Oletko jäänyt kiinni johonkin vastoinkäymiseen tai ajattelutapaan ja ajatukset vain kiertävät kehää?

Tarvitsetko tukea sosiaalisista tilanteista selviytymiseen tai työssä jaksamiseen?

Onko olosi apea, saamaton, tyhjä tai toivoton, etkä oikein tunne iloa mistään?

Tuntuuko sinusta, että tarvitset välillä kuuntelijaa, keskustelukumppania tai vain henkilöä, joka osaa kysyä oikeat kysymykset?

Kaipaako työyhteisösi virkistystä tai työnohjauksellista sparrausta?

Kasvun Pysäkki tarjoaa tavoitteellista, voimavaralähtöistä ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, erilaisia mielen hyvinvointia tukevia yksilö- ja ryhmävalmennuksia sekä työyhteisövalmennuksia. Näiden lisäksi Kasvun Pysäkki tarjoaa erilaisia työelämän ja hyvinvoinnin teemoihin liittyviä koulutustilaisuuksia sekä teemapajoja.

Kasvun Pysäkki auttaa sinua luomaan KONKREETTISEN TOIMINTASUUNNITELMAN oman elämäsi haltuun ottamiseen sekä jaksamisen ja voimavarojen lisääntymiseen!

Kenelle?

Kasvun Pysäkin terapeuttina ja valmentajana Maaritilla on ammattitaitoa ja halua auttaa juuri Sinua tai yritystäsi.

Haluan auttaa Sinua, joka…

 • Haluat lisätä omaa jaksamistasi ja löytää voimavaroja
 • Haluat oppia tuntemaan itsesi paremmin
 • Haluat oppia ymmärtämään, miksi toimit tietyissä tilanteissa jollakin tietyllä tavalla, vaikka ne eivät olisikaan hyviä tapoja toimia
 • Haluat oppia toimivampia tapoja arjen hallintaan ja itsesi kanssa olemiseen
 • Olet ehkä juuttunut mielesi sisäisiin taisteluihin ja haluat ulospääsyä huolien ja murheiden keskeltä
 • Olet ehkä joutunut kokemaan elämässäsi kohtuuttomia asioita ja haluaisin päästä niiden yli
 • Etsit luotettavaa ja läsnä olevaa ammattilaista, joka kuuntelee
 • Haluat menestyä henkilöstöhallinnon tehtävissä ja olet kiinnostunut työntekijöidesi hyvinvoinnin kehittämisestä ja sen ylläpitämisestä

Mitä on ratkaisukeskeinen lyhytterapia?

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on ennaltaehkäisevää tukea ja voi auttaa elämän äkillisissä muutos- tai kriisitilanteissa, itsetunnon tai parisuhteen ongelmissa, päihde- ym. riippuvuuksien hoidossa, työhyvinvoinnin ylläpitämisessä tai työssä jaksamisessa.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa lähdetään liikkeelle siitä, mikä sinulle on tärkeää ja merkityksellistä. Ratkaisukeskeisyydellä ei tarkoiteta valmiita ratkaisuja tai neuvoja, vaan voimavarakeskeistä lähestymistä sinulle sopivien toimintamallien ja oivallusten löytämiseksi, niiden näkyväksi tekemiseksi ja aktivoimiseksi.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii hyvin esimerkiksi:

 • jaksamisen haasteisiin arjessa tai työssä
 • erilaisiin elämäntilanteisiin tai kriiseihin
 • lieviin mielialaoireisiin, kuten masennuksen tai ahdistuksen työstämiseen
 • oman suunnan löytämiseen ja itsetunto-ongelmiin
 • pelkotiloihin
 • ihmissuhdepulmiin
 • elämän solmukohtiin
 • itsetuntemuksen kasvattamiseen
 • avuksi muutoksen käynnistämisessä tai siihen sopeutumisessa
 • myönteisen muutoksen aikaansaamiseen elämässä

Arvot

Omien arvojen tunteminen auttaa tekemään itselle sopivia ratkaisuja elämän polulla. Arvot vaikuttavat elämän pieniin ja suuriin valintoihin. Minulle tärkeää on:

Luottamus ja luotettavuus. Kaikki terapiatyössä ja yleensäkin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa perustuu luottamukseen ja luottamuksellisen suhteen rakentamiseen. Siksi on tärkeää, että myös sinä voit työskennellä kanssani luottamuksesta käsin, turvassa.

Merkityksellisyys. Jokainen meistä on ihmisenä tärkeä ja arvokas aivan sellaisena, kuin on. On mielestäni tärkeää löytää sekä omaan elämään että työelämään merkityksellisyyttä ja sen myötä tyyneyttä. Merkityksellisyyden kautta on helpompi myös hyväksyä itsensä, kun on tunne, että on arvokas. Itse koen oman työni merkitykselliseksi ja saan siitä paljon voimavaroja.

Turvallisuus. ​Turvallisuus on yksi ihmisen perustarpeista. Se on myös arvo, josta en itse suostuisi luopumaan mistään hinnasta. Kun kokee turvallisuuden tunnetta, on helpompi ottaa vastaan ja työstää myös itselle merkityksellisiä asioita. Turvallisuus tukee myös omaa hyvinvointia.

Yksityinen: Blogi