Kuka olen

Olen Maarit Hallia, Kasvun Pysäkin perustaja. Kasvun Pysäkki syntyi vuonna 2019, jolloin itse kohtasin omassa elämässäni yhden Kasvun Pysäkin vakavan onnettomuuden kautta. Tuolloin oivalsin, miten tärkeää on oikeasti joskus pysähtyä ihan vain ajattelemaan ja pohtimaan elämänsä suuntaa. Pysähtymisen kautta tulee ajankohtaiseksi miettiä uudelleen elämänarvojen järjestystä henkistenkin asioiden kautta.

Tuskinpa kukaan voi välttyä elämän vastoinkäymisiltä, oli ne sitten suuria tai pieniä. Uskon itse vahvasti siihen, että elämä kantaa. Meillä jokaisella on olemassa itsellämme ratkaisun avaimet. Joskus niiden löytämiseksi on vain pyydettävä apua. Aivan kuten itse olen saanut apua, nyt on minun vuoroni auttaa.

Ihmisenä olen helposti lähestyttävä, lämmin ja luontaisesti ratkaisukeskeinen. Terapeuttina vahvuuksiini kuuluu läsnäoleva kuunteleminen, herkkyys, tunnetaidot sekä auttaminen itsensä hyväksymiseen. Sydäntäni lähellä on aina ollut ihmisläheinen työ ja kiinnostus kokonaisvaltaista hyvinvointia, myös työhyvinvointia kohtaan. Suomalainen luonto ja luonnon läheisyys ovat itselleni tärkeä voimavara. Luonnosta on mahdollisuus saada paljon iloa ja energiaa jopa löytää merkityksellisyyttä omaan elämään. Moni asiakkaistani on löytänytkin luonnon voiman oman hyvinvoinnin tukemiseen. 

Pohjakoulutukseltani olen sairaanhoitaja (AMK) sekä terveydenhoitaja (YAMK). Lisäksi olen opiskellut ammatilliseksi opettajaksi (AmO) sekä työnohjaajaksi . Minulla on yli 15 vuoden työkokemus työterveyshuollosta työterveyshoitajana. Työterveyshuollon asiantuntemuksen kautta olen työskennellyt paljon erityisesti masennus-, ahdistus, ja uupumisasiakkaiden kanssa. Myös työelämän erilaisten ristiriitatilanteiden käsittelyt sekä ryhmien ohjaaminen ovat tulleet tutuiksi.

Olen opiskellut ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi (sisältäen psykoterapeuttiset valmiudet) ja saanut päätökseen myös terveyden edistämisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Olen yrittäjä. Minulla on myös psyykkisen hyvinvointivalmentajan/muutosvalmentajan koulutus. Olen opiskellut lisäksi NLP:n taitoja. NLP eli neuro linqvistinen prosessointi tarjoaa työkaluja ihmisen ”uudelleen ohjelmointiin”.

Terapeuttina pidän huolta omasta jaksamisestani sekä ammattitaitoni ylläpidosta. Käyn säännöllisesti täydennyskoulutuksissa sekä työnohjauksessa. Oman kasvun ja ammatillisen kehittämisen kanssa on tärkeää tehdä työtä. Näin säilyy elämän mielekkyys ja merkityksellisyys. Työn vastapainona on tärkeää tehdä myös itselle mielekkäitä asioita ja päästä palautumaan. Luonto on palautumiseen voimallinen paikka. Kasvaakseen pitää ajoittain myös pysähtyä – Kasvun Pysäkki.

Pitkät koulutukset:

 • Sairaanhoitaja (YAMK) – Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Turun ammattikorkeakoulu 2024
 • Työonohjaaja, Työdynamo 2024
 • Ammatillinen opettaja (AmO), Oulun ammattikorkeakoulu 2023
 • Työyhteisösovittelija, Oulun yliopisto, 2023
 • Rentoutusvalmentaja, Intravia 2023
 • Terveydenhoitaja (YAMK) – Terveyden edistäminen, Turun ammattikorkeakoulu 2022
 • Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, sisältäen psykiatriset valmiudet, Siria 2022
 • Johtamisen ja yritysjohtamisen erityisammattitutkinto, Kankaanpään Opisto 2021
 • Yrittäjän ammattitutkinto, Sataedu 2021
 • Psyykkinen hyvinvointi- ja muutosvalmentaja, HIMA Happiness 2019
 • Terveydenhoitaja (AMK), Satakunnan ammattikorkeakoulu 2003
 • Sairaanhoitaja (AMK), Satakunnan ammattikorkeakoulu 2000

Lyhytkoulutuksia:

 • Äänimaljaohjaaja, Valaistu huone 2024
 • VOIMAKEHÄ (R) – lisenssivalmentaja, Vahvuuttamo 2023
 • NLP master practitioner, Henkilöstökoulutus Interaktiva 2022
 • NLP practitioner -koulutus, Koivulaukka Oy 2022
 • EFT-terapeutti, Bodysense Coaching 2021
 • Cambridge ohjaaja, Cambridge Suomi Oy 2021
 • Traumapsykoterapian perusteet, Turun kesäyliopisto 2021
 • Hengitys työvälineenä, Turun kesäyliopisto 2021
 • Voimauttavat työmenetelmät pedagogisen hyvinvoinnin edistämisessä, Oulun ammattikorkeakoulu 2021
 • TRE-stressinpurkuliikkeet, Turun kesäyliopisto 2021
 • Kuvan voimauttava ja innostava pedagoginen käyttö, Tampereen ammattikorkeakoulu 2021
 • Hyväksymis- ja omistautumisterapia (HOT) – Huomaa ja valitse -taitopaja ammattilaisille 2021
 • Kriisityön koulutuspäivät 2021
 • Mobility-ohjaajakoulutus, Spartan Academy 2020
 • Työpeili-ohjaaja, Satakunnan ammattikorkeakoulu 2020
 • Palautumisen asiantuntija, Trainer4You 2020
 • Ergonomian ja työhyvinvoinnin perusteet, Itä-Suomen yliopisto 2019
 • Unilääketiede, VESOTE, UKK-instituutti 2018
 • Elintapaohjaajakoulutus, VESOTE, UKK-Instituutti 2018
 • Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, Itä-Suomen yliopisto 2018
 • Motivoiva keskustelu -koulutus, Kustannus Oy Duodecim 2018

Menetelmiä joista minulla on kokemusta/ joita olen opiskellut:

 • VOIMAKEHÄ (R) – vahvuustyöskentely
 • Äänimaljarentoutukset
 • Sointukylvyt
 • Lyhytterapeuttiset työmenetelmät
 • Ratkaisukeskeiset lähestymistavat
 • NLP, neurolingvistinen prosessointi
 • EFT-Tapping – naputtelut
 • Hyväksymis- ja omistautumisterapia, HOT
 • Mindfulness
 • Rentoutusmenetelmät ja hypnoosi
 • Valokuvauksen voimauttava käyttö
 • Aarrekartta, unelmatyöskentely