Arvot

Omien arvojen tunteminen auttaa tekemään itselle sopivia ratkaisuja elämän polulla. Arvot vaikuttavat elämän pieniin ja suuriin valintoihin. Minulle tärkeää on:

Luottamus ja luotettavuus. Kaikki terapiatyössä ja yleensäkin ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa perustuu luottamukseen ja luottamuksellisen suhteen rakentamiseen. Siksi on tärkeää, että myös sinä voit työskennellä kanssani luottamuksesta käsin, turvassa.

Merkityksellisyys. Jokainen meistä on ihmisenä tärkeä ja arvokas aivan sellaisena, kuin on. On mielestäni tärkeää löytää sekä omaan elämään että työelämään merkityksellisyyttä ja sen myötä tyyneyttä. Merkityksellisyyden kautta on helpompi myös hyväksyä itsensä, kun on tunne, että on arvokas. Itse koen oman työni merkitykselliseksi ja saan siitä paljon voimavaroja.

Turvallisuus. ​Turvallisuus on yksi ihmisen perustarpeista. Se on myös arvo, josta en itse suostuisi luopumaan mistään hinnasta. Kun kokee turvallisuuden tunnetta, on helpompi ottaa vastaan ja työstää myös itselle merkityksellisiä asioita. Turvallisuus tukee myös omaa hyvinvointia.