Työterveysyhteistyö – yhteistä työtäkö?

Työterveys sekä työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyö tulisi mielestäni nähdä uudessa valossa, erityisesti pienissä yrityksissä. Monesti työterveyshuolto saatetaan nähdä pienissä yrityksissä pakollisena rahareikänä, eikä näin ollen tunnisteta työterveyshuollon tarpeellisuutta tai tukea työhyvinvoinnin asiantuntijuudessa. Mielestäni tärkeää olisi saada työpaikoille sellainen ajatus, että työterveyshuolto on osa yrityksen omaa toimintaa siinä, missä henkilöstöhallinto, palkkahallinto tai tuotantokin on. Vaikka työterveyshuollon toteuttaakin useasti varsinaisesti työpaikasta erillinen taho, tulisi työterveyshuolto toiminta nähdä osana yrityksen toimintaa.  

Mielestäni rehellisellä, avoimella yhteistyöllä työpaikan ja työterveyshuollon välillä saavutetaan vaikuttavimmat tulokset. Itselläni on oman työn varrella ollut monta pienyritystä, jossa on vasta toimivan työterveyshuoltoyhteistyön tuloksena saatu erittäin tuloksekasta ja kustannustehokasta työhyvinvointia työpaikoille. Myös yhteiskunnallisen päätöksenteon tulee tukea työterveysyhteistyöhön kannustamisessa. Tällaisena tukijärjestelmänä on tähän saakka toiminut mm. Kelan työterveyshuollon porrastettu korvausjärjestelmä, joka toivottavasti saa jatkoa tulevaisuudessakin. 

Koen työterveyshuoltona tehtävän työn erittäin merkityksellisenä koko yhteiskunnan kannalta ja olen ylpeä siitä, että saan toimia työterveyshuollon asiantuntijana pitkän työterveyshuoltourani pohjalta. Luotan siihen, että aina tarvitaan myös lämminsydämisiä, rautaisia työhyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ammattilaisia.