Tunteita työpaikalla

Saako tunteita näyttää työpaikalla? Jos saa, niin mitä tunteita? Tunteet ovat valtava voima ja niitä kannattaa opetella uteliaasti ymmärtämään, säätelemään sekä johtamaan. Tunteita ei voi poistaa, ne ovat läsnä ihan jokaisessa tilanteissa. Väliin miedompina, väliin hyvinkin räiskyvinä, mutta läsnä kuitenkin.  Mieli ja keho lukevat koko ajan ympäristöä ja tarkkailevat mitä siellä tapahtuu. Vastuu tunteiden näyttämisestä on kuitenkin jokaisella meillä itsellään. Tunteiden kanssa tulee olla myös armollinen. Ne yrittävät vain tuoda meille tietoa ja energiaa siitä, mihin suuntaan meidän tulee mennä tai mistä asioista tai tekemisistä kannattaa pysyä erossa.

Tunteiden kanssa ongelmaksi useasti on tullut tämän päivän yhteiskunnassa se, että ohitamme tunteiden tuomat viestit usein olan kohautuksella, emmekä edes yritä opetella kuunnella, mitä ne yrittävät sanoa. Kuitenkin tunteista saisi voimaa ja energiaa tehdä tärkeitä päätöksiä. Voima voi olla viha, pelko tai innostus. Osa tunteista vie energiaa ja väsyttää. Se tarkoittaa silloin sitä, että olisi aika pysähtyä miettimään uutta suuntaa, jolloin tilalle voi tulla pettymys, suru tai helpotus.

Tunteille ei saisi olla tuomitseva, vaan avoimen utelias. Kipu ja pohdinta luo kasvua, henkistä kasvua, itsensä johtamista. Tunteita tulee ja tunteita menee. Itse on hyvä olla kuitenkin omien tunteidensa johdossa. Tähän pääsään vain itsensä sisäisellä tunnetyöllä, joka alkaa siitä, että opitaan huomaamaan ja nimeämään tunne. Se vaatii myös tunnesanavarastoa.

Kun oppii ymmärtämään paremmin tunteiden kieltä, oppii ymmärtämään tunteiden, ajattelun sekä tekojen välistä yhteyttä. Tunteet eivät olekaan tällöin enää vain sattumanvaraisia, vaan itse asiassa aika viisas matkakumppani työelämässä, niin kuin vapaallakin. Kun oppii tunnistamaan ja kohtaamaan tunteita sekä niihin liittyviä kuvioita, alkaa tunnistamaan samalla paremmin myös ympäristöään ja sitä kautta tunneäly kehittyy. Tunneäly on yksilön kyky tunnistaa ja nimetä tunteita.

Työelämä sisältää paljon epävarmuuksia ja epämääräisyyksiäkin. Nämä epämääräisyydet aivomme lukee uhkaksi. Tämä käynnistää aivoissamme uhka-valmiustilan, joka vie voimia ja energiaa. Tällöin ajatuskaan ei juokse normaalia kulkuaan, vaan jää taka-alalle. Kun sitten pysähdytään miettimään näitä epävarmuuksia ja epämääräisyyksiä sekä nimetään niitä, aivot alkavat välittömästi rauhoittumaan. Jo näinkin pienellä tunteiden nimeämisellä voidaan päästä työyhteisöissä pitkälle.

Itse en tiedä yhtäkään työpaikkaa, jossa tunneilmasto olisi täysin kuollut tai neutraali. Jos tunteita ei näytetä julki, ne kytevät usein pinnan alla. Esihenkilöiden olisikin tunne asioissa oltava liikkeellä herkillä aisteilla, ottaa asioita puheeksi, kuulostella ja katsella. Usein asioissa on kyse epävarmuudesta, uudesta tilanteesta ja sitä kohtaan kapinoidaan. Pettymyksen tunne nousee, kun odotukset ja todellisuus eivät kohtaa. Avoimuus uusissa tilanteissa ja asioiden esille nostaminen onkin avain asemassa työyhteisön hyvinvointiinkin nähden.

Esihenkilöiden tulee luoda työyhteisöön sellainen ympäristö, että asioista sekä tunteista uskalletaan puhua. Uskalletaan nostaa niin sanotusti kissa pöydälle, kun sitä tilanne vaatii. Asioista puhutaan asioina, eikä niiden anneta henkilöityä. Tunteiden näyttäminen vaatii kuitenkin kaikilta työyhteisössä tunneälyä ja ennen kaikkea tunteiden näyttämisen voimakkuuden säätelyä. Siinä jokaisella on oma opettelunsa. Omien tunteiden johtaminen vie menestykseen työyhteisössä.

Voiko ylipainoinen olla hyvinvoinnin asiantuntija?

Voiko ylipainoinen tosiaan olla hyvinvoinnin asiantuntia? Siinä meillä onkin kysymys pohdittavaksi. Lause sisältää olettamuksen siitä, että ylipaino ja hyvinvointi eivät kuulu yhteen. Vai kuuluuko niitä verrata ollenkaan keskenään? Oli miten oli ylipainoinen asiantuntija saa usein osakseen yhteiskunnassa arvostelua, varsinkin silloin, jos on nainen.

Tämän päivän yhteiskunnassa trendinä on olla hyvin treenattu ja timmi mimmi. Joka puolella toitotetaan sitä, miten laihuus tuo onnellisuutta ja hyvinvointia. Kenenkä mielestä? Onko tuon olettamuksen mukaan kaikki laihat siis onnellisia ja hyvin voimaisia? Tuskin. Tosin kaikki ylipainoisetkaan eivät varmasti ole onnellisia ja hyvin voimaisia. Missä siis mättää?

Kehopositiivisuudesta puhutaan paljon, samoin hyväksymisestä. Mutta missä puhuttaisiin ylipainoisesta hyvinvoinnin asiantuntijasta? Voiko ihminen ylipainoisena ylipäätään olla asiantuntija hyvinvoinnissa? Hyvinvointihan mielletään laihuuteen. Taas olettamus, eikö totta? Muistan lukeneeni jostakin, että voiko personal trainer olla uskottava ylipainoisena. Itse olen sitä mieltä, että miksi ei. 

Omasta mielestäni ihmisen paino ei saisi määritellä asiantuntijuutta, oli ihminen minkä asian tahansa asiantuntija. Ylipainoisena kohtaa syrjintää siinä, missä ikääntyneenäkin varsinkin työmarkkinoilla. Ylipainoisesta oletetaan, ettei hänellä voi olla tietotaitoa, koska hänellä on ylipainoa. Mitä se ylipaino siinä tietotaidon omaksumisessa tekee? Onhan meillä paljon ylipainoisia hyvinvoinnin asiantuntijoita, vai onko? Ja ovatko he sittenkin kaikki miehiä?