Minä, arvot ja työhyvinvointi

Työhyvinvointi on arjessa hyvin ajankohtainen aihe. Työelämä on muuttunut radikaalisti etätyön sekä digitaalisuuden lisääntyessä. Uudet ilmiöt lisäävät useasti myös työntekijöiden koettua henkistä kuormittuneisuutta sekä oireilua. Itselleni digitaalisuuden nopea harppaus työelämässä pysäytti pohtimaan omia työelämän arvoja sekä sitä, mitä kaikkea on hallittava, jotta pysyy työrytmissä mukana.

Työhyvinvointi on mielestäni kokonaisuus, joka muodostuu arvojen sopusoinnista, työstä ja sen mielekkyydestä, omasta terveydestä, turvallisuuden tunteesta sekä yleisestä hyvinvoinnista.  Se merkitsee jokaiselle vähän eri asioita.

Mitä oikeastaan työhyvinvointi sitten merkitsee itselleni? Sitä voi lähteä pohtimaan monestakin näkökulmasta, itse nostaisin tarkasteluun aivan ensimmäisenä omat henkilökohtaiset arvot.

Arvot on mielestäni keino erotella sitä, mikä on itselle hyvää, arvokasta, oikein ja myös sitä, mikä ei ole itselle hyväksi, mitkä asiat sotivat niin sanotusti omia arvoja vastaan. Arvojen kautta löytyy oma energia työhyvinvointiin, niin kuin elämiseen ylipäätään. Asiat, jotka kiinnostavat, innostavat, saavat toimimaan ja jotka antavat elämälle suunnan vie samalla myös työhyvinvointia eteenpäin. Kun tutustuu omiin arvoihin, on helpompaa löytää myös itselle mielekäs työrooli.

Arvot luovat pohjan motivoitumiselle. Työhyvinvoinnissa tämä tarkoittaa mielestäni sitä, että voidakseen hyvin on tunnettava omat arvot ja työyhteisön arvot. Näiden arvojen on oltava myös sopusoinnussa keskenään, jotta syntyy hyvinvointia. Työhyvinvointia lisää niin yksilötasolla kuin koko työyhteisössäkin hyvä ja motivoiva johtaminen. Se mahdollistaa työilmapiirin, jossa hyvinvointi pääsee nousemaan yksittäisistä työntekijöistä.