Mitä on ratkaisukeskeinen lyhytterapia?

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on ennaltaehkäisevää tukea ja voi auttaa elämän äkillisissä muutos- tai kriisitilanteissa, itsetunnon tai parisuhteen ongelmissa, päihde- ym. riippuvuuksien hoidossa, työhyvinvoinnin ylläpitämisessä tai työssä jaksamisessa.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa lähdetään liikkeelle siitä, mikä sinulle on tärkeää ja merkityksellistä. Ratkaisukeskeisyydellä ei tarkoiteta valmiita ratkaisuja tai neuvoja, vaan voimavarakeskeistä lähestymistä sinulle sopivien toimintamallien ja oivallusten löytämiseksi, niiden näkyväksi tekemiseksi ja aktivoimiseksi.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia sopii hyvin esimerkiksi:

  • jaksamisen haasteisiin arjessa tai työssä
  • erilaisiin elämäntilanteisiin tai kriiseihin
  • lieviin mielialaoireisiin, kuten masennuksen tai ahdistuksen työstämiseen
  • oman suunnan löytämiseen ja itsetunto-ongelmiin
  • pelkotiloihin
  • ihmissuhdepulmiin
  • elämän solmukohtiin
  • itsetuntemuksen kasvattamiseen
  • avuksi muutoksen käynnistämisessä tai siihen sopeutumisessa
  • myönteisen muutoksen aikaansaamiseen elämässä